Yleiset sopimusehdot

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

I. Yleiset ehdot

§ 1 Perussäännökset

(1) Seuraavia ehtoja sovelletaan sopimuksiin, jotka teet kanssamme toimittajana (Bohling u. Eisele & Co. GmbH) Internet-sivuston https://www.bmw-motorrad-bohling.com/fi kautta. Ellei toisin ole sovittu, vastustamme käyttämiesi omien ehtojen sisällyttämistä.

(2) Kuluttaja seuraavissa säännöksissä tarkoitetussa merkityksessä on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään toimii itsenäistä ammatillista tai kaupallista toimintaa harjoittaessaan.

§ 2 Sopimuksen syntyminen

(1) Sopimuksen kohteena on tavaroiden myynti.

(2) Sijoittamalla kyseisen tuotteen verkkosivustollemme annamme sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta tuotekuvauksessa ilmoitetuin ehdoin. 

(3) Sopimus tehdään verkkokauppakorijärjestelmän kautta seuraavasti:

Ostettavaksi tarkoitetut tavarat sijoitetaan ostoskoriin. Voit avata ostoskorin navigointipalkin vastaavasta painikkeesta ja tehdä siihen muutoksia milloin tahansa. Kun olet avannut "Checkout"-sivun ja syöttänyt henkilökohtaiset tiedot sekä maksu- ja toimitusehdot, tilauksen tiedot näkyvät sinulle tilauksen yleiskatsauksena.

Jos käytät maksutapana pikamaksujärjestelmää (esim. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, pikasiirto), sinut ohjataan joko verkkokauppamme tilauksen yleiskatsaussivulle tai pikamaksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolle. Jos sinut ohjataan vastaavaan pikamaksujärjestelmään, tee vastaava valinta tai syötä tietosi siellä. Lopuksi saat tilaustiedot näkyviin tilauksen yleiskatsauksena välittömän maksujärjestelmän tarjoajan verkkosivustolla tai sen jälkeen, kun sinut on ohjattu takaisin verkkokauppaamme.

Ennen tilauksen lähettämistä sinulla on mahdollisuus tarkistaa tilauksen tiedot uudelleen, muuttaa niitä (myös Internet-selaimen "takaisin"-toiminnolla) tai peruuttaa tilaus. Lähettämällä tilauksen vastaavan painikkeen ("osta" tai vastaava nimitys) kautta ilmoitat hyväksyväsi tarjouksen oikeudellisesti sitovasti, jolloin sopimus syntyy.

(4) Pyyntösi tarjouksen laatimisesta eivät ole sinua sitovia. Lähetämme sinulle sitovan tarjouksen tekstimuodossa (esim. sähköpostitse), jonka voit hyväksyä 5 päivän kuluessa (ellei tarjouksessa ole mainittu muuta määräaikaa).

(5) Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemisen yhteydessä tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu osittain automaattisesti sähköpostitse. Sinun on siis varmistettava, että meille tallettamasi sähköpostiosoite on oikea, että sähköpostien vastaanotto on teknisesti taattu ja erityisesti, että SPAM-suodattimet eivät estä sitä.

§ 3 Pidätysoikeus, omistusoikeuden varaaminen

(1) Voit käyttää pidätysoikeutta vain siltä osin kuin se koskee samaan sopimussuhteeseen liittyviä vaatimuksia.

(2) Tavarat pysyvät meidän omistuksessamme, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

(3) Jos olet yrittäjä, sovelletaan lisäksi seuraavaa:

a) Pidätämme tavaroiden omistusoikeuden, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Ennen omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden omistusoikeuden siirtoa ei ole sallittua pantata tai siirtää omistusoikeutta vakuuden muodossa.

b) Voit myydä tavarat edelleen tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tässä tapauksessa luovutat meille jo nyt kaikki jälleenmyynnistä sinulle kertyneet laskun suuruiset saatavat; hyväksymme luovutuksen. Sinulla on lisäksi oikeus periä saatava. Jos et kuitenkaan täytä maksuvelvoitteitasi asianmukaisesti, pidätämme oikeuden periä saatavan itse.

c) Jos varatut tavarat yhdistetään ja sekoitetaan, hankimme yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan suhteessa varattujen tavaroiden laskutusarvoon suhteessa muihin jalostettuihin tavaroihin jalostushetkellä.

d) Sitoudumme vapauttamaan pyynnöstäsi ne vakuudet, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin vakuuksiemme realisoitava arvo ylittää vakuutena olevan saatavan yli 10 prosentilla. Vapautettavien arvopapereiden valinta on meidän vastuullamme.

§ 4 Takuu

(1) Sovelletaan lakisääteisiä virhevastuuoikeuksia.

(2) Kuluttajana sinua pyydetään tarkastamaan tavaran täydellisyys, ilmeiset puutteet ja kuljetusvauriot välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan meille ja rahdinkuljettajalle mahdollisista valituksista mahdollisimman pian. Jos et tee niin, tämä ei vaikuta lakisääteisiin takuuvaatimuksiisi.

(3) Jos jokin tavaran ominaisuus poikkeaa objektiivisista vaatimuksista, poikkeama katsotaan sovituksi vain, jos olemme ilmoittaneet siitä sinulle ennen sopimusilmoituksen antamista ja jos sopimuspuolet ovat nimenomaisesti ja erikseen sopineet poikkeamasta.

(4) Jos olet yrittäjä, edellä mainituista takuumääräyksistä poiketen sovelletaan seuraavaa:

a) Ainoastaan omat eritelmämme ja valmistajan tuoteseloste katsotaan tavaran laaduksi, mutta ei muuta mainontaa, julkista myynninedistämistä tai valmistajan lausuntoja.

b) Jos tuotteessa on virheitä, annamme harkintamme mukaan takuun korjaamalla virheen tai toimittamalla sen jälkeen. Jos virheiden korjaaminen epäonnistuu, voit harkintasi mukaan vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa sopimuksen. Virheen korjaaminen katsotaan epäonnistuneeksi toisen epäonnistuneen yrityksen jälkeen, ellei tavaran tai virheen luonteesta tai muista olosuhteista muuta johdu. Jos kyseessä on virheiden korjaaminen, emme ole velvollisia vastaamaan lisääntyneistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran siirtämisestä muualle kuin suorituspaikkaan, edellyttäen, että siirto ei vastaa tavaran käyttötarkoitusta.

c) Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Määräajan lyhentämistä ei sovelleta, jos

- meistä johtuvasta tuottamuksellisesta vahingosta, joka aiheutuu hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta, sekä muusta tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetusta vahingosta;
- siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen laadusta;
- kun on kyse esineistä, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet rakennuksen virheellisyyden;
- lakisääteiset takautumisoikeudet, joita sinulla on meitä vastaan virheistä johtuvien oikeuksien yhteydessä.

§ 5 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka

(1) Sovelletaan Saksan lakia. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lainsäädännön pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa ei sen vuoksi poisteta (suosimisperiaate).

(2) Kaikkien kanssamme solmitusta liikesuhteesta johtuvien palvelujen suorituspaikka ja oikeuspaikka on sääntömääräinen kotipaikkamme, jos et ole kuluttaja vaan elinkeinonharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto. Sama pätee, jos sinulla ei ole yleistä asuinpaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai jos asuinpaikkasi tai asuinpaikkasi ei ole tiedossa kanteen nostamishetkellä. Tämä ei vaikuta oikeuteen nostaa kanne tuomioistuimessa myös toisessa lakisääteisessä oikeuspaikassa.

(3) YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevien sopimusten yleissopimuksen määräyksiä ei nimenomaisesti sovelleta.

II. asiakastiedot

1. myyjän henkilöllisyys

Bohling u. Eisele & Co. GmbH
Eisenbahnstraße 40
76229 Karlsruhe
Saksa
Puhelin: +49 721 920 919 79
Sähköposti: [email protected]

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu:

Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa <a href="https://ec.europa.eu/odr">https://ec.europa.eu/odr</a>.

Olemme valmiita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajasovittelulautakunnissa.

2 Sopimuksen tekemistä koskevat tiedot
Sopimuksen tekemiseen liittyvät tekniset vaiheet, itse sopimuksen tekeminen ja korjausmahdollisuudet toteutetaan yleisten sopimusehtojemme (osa I) määräysten "Sopimuksen tekeminen" mukaisesti.

3. sopimuskieli, sopimustekstin tallennus

3.1 Sopimuskieli on saksa.

3.2 Emme tallenna koko sopimustekstiä. Ennen tilauksen lähettämistä verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta sopimustiedot voidaan tulostaa tai tallentaa sähköisesti selaimen tulostustoiminnolla. Kun olemme vastaanottaneet tilauksen, sinulle lähetetään uudelleen sähköpostitse tilaustiedot, etäsopimuksia varten lakisääteiset tiedot ja yleiset sopimusehdot.

3.3 Kun kyseessä ovat verkkokorijärjestelmän ulkopuoliset tarjouspyynnöt, saat kaikki sopimustiedot osana sitovaa tarjousta tekstimuodossa, esimerkiksi sähköpostitse, jonka voit tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

4. tavaroiden tai palvelujen olennaiset ominaisuudet
Tavaroiden ja/tai palvelujen olennaiset ominaisuudet löytyvät asianomaisesta tarjouksesta.

5 Hinnat ja maksutavat

5.1 Tarjouksissa mainitut hinnat sekä toimituskulut ovat kokonaishintoja. Ne sisältävät kaikki hintakomponentit, mukaan lukien kaikki sovellettavat verot.

5.2 Aiheutuneet toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne ovat nähtävillä erikseen tilausprosessin aikana, ja ne ovat sinun maksettavissasi, ellei ilmaista toimitusta ole luvattu.

5.3 Jos toimitus tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, voi aiheutua lisäkustannuksia, joista emme ole vastuussa, kuten tullimaksuja, veroja tai rahansiirtomaksuja (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksuja), joista sinä vastaat. 

5.4 Kaikki rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (luottolaitosten siirto- tai valuuttakurssimaksut) ovat sinun maksettavissasi, jos toimitus tapahtuu EU:n jäsenvaltioon, mutta maksu on aloitettu Euroopan unionin ulkopuolella.

5.5 Käytettävissäsi olevat maksutavat näkyvät verkkosivuillamme tai vastaavassa tarjouksessa vastaavalla painikkeella.

5.6 Jollei yksittäisissä maksutavoissa toisin mainita, tehdystä sopimuksesta johtuvat maksuvaatimukset erääntyvät maksettaviksi välittömästi.

6. toimitusehdot

6.1 Toimitusehdot, toimituspäivä ja mahdolliset toimitusrajoitukset löytyvät verkkosivuiltamme tai kyseisestä tarjouksesta vastaavasta painikkeesta.

6.2 Jos olet kuluttaja, on laissa säädetty, että riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta kuljetuksen aikana siirtyy sinulle vasta, kun tavara on luovutettu sinulle, riippumatta siitä, onko lähetys vakuutettu vai vakuuttamaton. Tämä ei koske sitä, että olet itsenäisesti tilannut kuljetusyrityksen, jota yrittäjä ei ole nimennyt, tai muulla tavoin nimetyn henkilön suorittamaan lähetyksen.

Jos olet yrittäjä, toimitus ja lähetys tapahtuvat omalla vastuullasi.

7. lakisääteinen virhevastuu

Vastuu virheistä määräytyy yleisten sopimusehtojemme (osa I) kohdan "Takuu" mukaisesti.

Viimeisin päivitys: 01.01.2022